Hattat Holding

Kalite-Çevre Üretim

Ana Sayfa
Hattat Holding
Kalite-Çevre Üretim

Kalite-Çevre Üretim

Kalite Politikası Hema
Endüstri A.Ş.'nin müşteri ihtiyaç ve beklentilerini eksiksiz karşılamak için,

  • Çalışanları,
  • Yan Sanayileri,
  • Kalite Sistemi,
  • Bilgi Birikimi,
  • Gelişmiş Üretim teknolojileriile değişen dünya koşullarına, cevap verecek şekilde donatıp geliştirmek temel kalite polikasıdır.

Çevre, Enerji, İş Sağlığı ve Güvenliği Politikası
  Ziraat, Maden, İş Makinaları ve Otomotiv İmalat Sanayisi konusunda dünya markası olmayı kendisine hedef edinmiş Hema’nın,
-    Sorumlu olduğu ve yürürlükte olan T.C. ve Uluslararası Çevre / Enerji / İSG Mevzuatlarına ve diğer şartlara uymak,
-    Tüm ürün ve proseslerin, tasarımından ömür çevrimi sonuna kadar;
•    Çevre etkilerini sürekli kontrol ederek kirliliği kaynağında önlemek,
•    Enerji ve doğal kaynakları verimli kullanmak,
•    Teknolojik gelişmeleri takip edip olumsuz çevresel etkileri en aza indirecek alternatif enerji kaynaklarını değerlendirmek,
•    Faaliyetlerimiz esnasında yaralanmalara, meslek hastalıklarına  sebebiyet veren tehlikeli durumları analiz ederek; risklerimizi minimize etmek ve  performansımızı sürekli  geliştirmek.

•    Amaç ve hedeflere ulaşmak için yeni yatırımlarda çevre / enerji / İSG faktörlerini göz önüne alarak gerekli bilgi ve kaynakları sağlamak,
-    Çevre, enerji, iş sağlığı ve güvenliği iyileştirmelerinin sonuçlarını, müşterileri, yan sanayileri, çalışanları, toplumla paylaşmak ve sistemleri yaygınlaştırmak,
-    Sıfır iş kazasına ulaşmak için tüm çalışanların katılımı ile tehlikeleri kaynağında yok etmek,
-    Çevre, iş sağlığı ve güvenliği yönetim sistemlerini ve enerji performansını sürekli iyileştirmek,
-    İş sağlığı ve güvenli, enerji verimliliği ve çevre konularında eğitimler düzenleyerek; tüm çalışanlarımızın, müşterilerimizin, tedarikçilerimizin bilinç düzeyini artırmak,
-    Çevre, Enerji, İş Sağlığı ve Güvenliği Politikasını kamuoyuna açık tutmak,
-    Dokümante edilmiş Çevre / Enerji / İSG Yönetim Sistemini, belirlediği hedefleri ile belli periyotlarda gözden geçirmek,

Temel Çevre, Enerji, İş Sağlığı ve Güvenliği Politikasıdır.
Ana Sayfa
Hattat Holding
Kalite-Çevre Üretim
Yukarı Çık
 
Geri Dön

Hattat Holding